راز این داغ نه در سجده‌ی طولانی ماست               

  بوسه‌ی اوست که چون مهر به پیشانی ماست

 

شادمانیم که در سنگدلی چون دیوار                      

   باز هم پنجره‌ای در دل سیمانی ماست

 

موج با تجربه‌ی صخره به دریا برگشت                        

کمترین فایده‌ی عشق پشیمانی ماست

 

خانه‌ای بر سرخود ریخته‌ایم امّا عشق                      

همچنان منتظر لحظه‌ی ویرانی ماست

 

باد پیغام‌رسان من و او خواهد ماند                           

 گرچه خود بی‌خبر از بوسه‌ی پنهانی ماست

 


منبع : عرفان من...Erfane Manباد پیغام‌رسان من و او خواهد ماند... "فاضل نظری" منبع : عرفان من...Erfane Manباد پیغام‌رسان من و او خواهد ماند... "فاضل نظری" منبع : عرفان من...Erfane Manباد پیغام‌رسان من و او خواهد ماند... "فاضل نظری"
برچسب ها :